Categories

Vazdušne puške

Vazdušne puške

Vazdušno oružje jeste ono oružje koje pod pritiskom sabijenog vazduha ili drugog gasa ispaljuje projektil iz cevi. Vazdušno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5J ili je brzina projektila manja od 200m/s i kalibra 4,5mm ili manjeg, Zakon o oružju i municiji Republike Srbije iz 2016. godine je svrstao u kategoriju "D". Fizička lica starija od 16 godina mogu, bez odobrenja i prijave nadležnom organu, nabavljati i držati oružje iz kategorije "D".

U ovoj kategoriji trenutno nema artikala.